Novogradnje poslovnih objektov

Izvajamo vse vrste izgradenj poslovnih prostorov, tehnoloških objektov, proizvodnih obratov in drugih objektov, namenjenih poslovni uporabi. Naša ponudba zajema vsa gradbena dela, obrtniška dela ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih in elektro instalacij.

Vaš objekt lahko izvedemo celostno, od začetne faze (zakoličba), pa vse do zadnje faze (zunanja ureditev), ali pa delno, po posameznih fazah.

Skozi celotno trajanje projekta, izvedbo del redno spremljamo, nadzorujemo in aktivno sodelujemo z nadzorom in naročnikom.

Strokovno usposobljen lasten kader in nenehne investicije v stroje in opremo, nam omogočajo kakovostno, nemoteno in cenovno konkurenčno izvedbo naročenih del.

Adaptacije poslovnih objektov

Naša ponudba zajema vsa gradbena dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, rušitvena dela, armirano-betonska dela, zidarska dela, tesarska dela – opaži in odri ter kanalizacijska dela), obrtniška dela (slikopleskarska dela, suhomontažna dela, tlakarska dela, ključavničarska dela in tesarska dela – ostrešja) ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave) in elektro instalacij.

Naša prednost je izvedba del, ki temelji na kakovosti in hkrati na hitri izvedbi. Terminsko se tekom celotne izvedbe adaptacijskih del prilagajamo tako, da je vaš delovni proces čim manj moten, saj dela lahko izvajamo tudi izven rednega delovnega časa.