IZGRADNJA KANALIZACIJE

Opravimo vsa potrebna dela pri izgradnji kanalizacije. Ta vključujejo izgradnjo izkopa, priklop na kanalizacijo, ureditev drenaže, izdelava rezervoarja za deževnico in ostala potrebna dela.

Dobra izvedba hišne kanalizacije je nujna za odvajanje odpadnih in meteornih vod. Gotovo ste že kdaj bili priča smradu, puščanju ali drugih tegobah hišne kanalizacije. Nepravilna izvedba je pogosta, zato bomo tokrat spregovorili nekaj besed o hišni kanalizaciji, pomembnem delu strojnih inštalacij v hiši.

Pomemben del hišne kanalizacije je priključek na javno kanalizacijo ali na malo čistino napravo ter ponikovalnico.
Običajno se tak priključek izvede z cevmi premera 200 mm ali 20 cm. Iztoki iz objekta se izvedejo preko revizijskih jaškov za vzdrževanje (priporočeno na vseh kolenih), pokritih z litoželeznimi pokrovi.
Kanalizacija mora biti položena na pravilno pripravljeno podlago, sicer se cevi lahko pogrezajo in pride do nevšečnosti. Globina cevi mora biti pod mejo zmrzovanja, kar je pri nas povprečno 80 cm.

Za priključek na kanalizacijo moramo priložiti ustrezno dokumentacijo in za to pridobiti soglasje podjetja v upravljanju kanalizacije.
Po končani izvedbi kanalizacije mora izvajalec preizkusiti pretok in tesnost. Med časom preizkusa kanalizacije ne sme puščati ali kazati drugih nepravilnosti. Zapisnik, ki se izdela po preizkusu, podpiše izvajalec in ga predloži nadzorniku.

Želite več informacij ali ponudbo?

Za več informacij o naši ponudbi storitev in izdelkov nas kontaktirajte!